24.08.21

Δώσε στις ηλεκτρικές συσκευές σου μια δεύτερη ευκαιρία


Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συγκαταλέγονται με βάση τον νόμο στα επικίνδυνα απόβλητα.

Ως εκ τούτου με το να πετάξει κάποιος τη συσκευή του αντί να την ανακυκλώσει επιβαρύνει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την δική του υγεία.

Παράλληλα, με την ανακύκλωση των συσκευών μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών, ενώ αξιοποιούνται τα υλικά των συσκευών, μειώνοντας τις ανάγκες εξόρυξης υλικών.

Τέλος η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών διασφαλίζει ότι δεν καταναλώνεται ενέργεια για να παραχθεί κάτι από την αρχή, κάτι το οποίο επιβαρύνει το περιβάλλον με αέρια του θερμοκηπίου και τοξικές ουσίες.

Ενημερωτικό Υλικό

Προκήρυξη Προσφοράς για Παραλαβή και Διαχείριση Ψυγείων

02.05.22