company

Όραμα και Αποστολή

Όραμα

Το Σύστημα να βελτιώνει διαρκώς το επίπεδο της συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των Α.Η.Η.Ε. ώστε να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική του προσφορά στον τόπο.

Αποστολή

Να συμβάλουμε σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν την συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τους οποίους η Κύπρος πρέπει να επιτύχει, μέσα από την καλή και αποτελεσματική συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.