news

Ομιλία Προέδρου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

15-02-2019

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο οργανισμός μας συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής φέτος. Όμως είναι ειλικρινά με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που δώσαμε πολλές μάχες, δεν καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας .

Ο στόχος μας ήταν και είναι η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των Ηλεκτρικών αποβλήτων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή, ο οποίος και τελικώς επωμίζεται το κόστος.

 • Αποτύχαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο πρώτο σκέλος .Δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να πείσουμε και να εξηγήσουμε στο Τμήμα Περιβάλλοντος το ρολό και τις ευθύνες του. Υπάρχει μια απίστευτη αναρχία στη συλλογή και διαχείριση των Ηλεκτρικών αποβλήτων , και το κράτος αδυνατεί, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει μέχρι 30.6.2019 , θα κληθούμε να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις ,για το πώς και αν προχωρούμε !
 • Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος θεωρούμε ότι επιτύχαμε  σε πολύ μεγάλο βαθμό . Αντισταθήκαμε στις διάφορες πιέσεις , δεν αυξήσαμε τα τέλη ,και δεν επενδύσαμε τα λεφτά του Κύπριου καταναλωτή σε  κίνητρα και διαφημιστικές καμπάνιες, παρά τις παραινέσεις που είχαμε από διάφορους. Γι’ αυτό σήμερα παρουσιάζουμε ένα οργανισμό που έχει τουλάχιστον βιώσιμη Οικονομική υποδομή.

To 2018 το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο βελτιώθηκε, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν τόσο οι δηλωθείσες όσο και οι συλλεχθείσες ποσότητες.

Επί του παρόντος τα οικονομικά του Οργανισμού, βρίσκονται  σε καλά επίπεδα,  ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη βιωσιμότητα του συστήματος.

To 2018 κάναμε μεγάλες προσπάθειες, να συντονιστούμε με το Τμήμα περιβάλλοντος και το κράτος για να δρομολογήσουμε επιτέλους μια σωστή λειτουργία συλλογής και διαχείρισης ηλεκτρικών αποβλήτων

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, παρόλες τις θετικές προθέσεις δεν προχωρήσαμε καθόλου.

Ανοικτά Θέματα με το Κράτος

 • Εκκρεμεί η ανανέωση της άδειας του συστήματος από το 2014
 • Εκκρεμεί ο έλεγχος εισαγωγών στα λιμάνια
 • Υπάρχει αναρχία στη συλλογή –εμπορία – διαχείριση των Αποβλήτων
 • Δεν εντοπίζονται και δεν τιμωρούνται αυστηρά οι  free riders
 • Δεν δημιουργήθηκε καν το μητρώο εισαγωγέων /παραγωγών των ΑΗΗΕ

Ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες γίνονται πιο αυστηρές

 • Η Υποχρέωση για συλλογή αυξήθηκε στο 65% των εισαγόμενων ποσοτήτων .Δηλαδή 7χιλ. τόνους σε αντίθεση με 2,6 που αναμένονται φέτος
 • Στη Ευρώπη γίνονται σκέψεις για εφαρμογή των αυστηρών προδιαγραφών διαχείρισης Ηλεκτρικών  αποβλήτων , Weelabex ,που σίγουρα θα αυξήσει το κόστος .

 

Αγαπητοί μέτοχοι

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες ,και πρέπει να προετοιμαστούμε και να μην περιμένουμε την κρίση για να αντιδράσουμε

Επόμενα βήματα

 • Στείλαμε συγκεκριμένη επιστολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος, με ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων καθώς και τις εισηγήσεις μας. Έχουμε προγραμματισμένη συνάντηση στις 21.6. Αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση ,θα πρέπει να προωθηθεί το θέμα σε πολιτικό επίπεδο ,όπως ήδη μας το ζήτησε και ο κύριος Χατζηπαναγιώτου .
 • Μείωση των κινήτρων συλλογής, διότι διαπιστώσαμε ότι το κόστος  είναι τεράστιο. Ολοκληρώνεται η μελέτη και στοχεύουμε εφαρμογή στο τελευταίο τρίμηνο του  2019 με συνολικές εξοικονομήσεις περίπου στις 120 χιλιάδες
 • Κατάργηση της διαδικασίας reuse από 1/1/2019 με εξοικονόμηση 95 χιλ.
 • Ενεργός συμμέτοχη στο Weee Forum και παρακολούθηση των εξελίξεων αλλά και απόκτηση εμπειριών και επαφών

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Συλλογή
H Weee Cyprus  διαθέτει ένα καλό, υπό τις περιστάσεις,  δίκτυο συλλογής Α.Η.Η.Ε., με εξοπλισμό αποθήκευσης που αποτελείται από κοντέινερ τύπου Hook, παλετοκιβώτια για μικρότερες, σε μέγεθος και ποσότητα, συσκευές και πλαστικούς κάδους για την αποθήκευση λαμπτήρων.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η κύρια ροή ποσοτήτων προς το Σύστημα, προέρχεται από τα κοντέινερ τύπου Hook. Αντίστοιχα είναι πολύ μικρές οι ποσότητες των συσκευών που συλλέγονται με τη βοήθεια των παλετοκιβωτίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στους βανδαλισμούς και τις κλοπές που υφίστανται οι συσκευές στα κατά βάση μη ελεγχόμενα σημεία συλλογής όπου βρίσκονται τα παλετοκιβώτια (έξω από καταστήματα).

Το 2018,  η Weee Cyprus  συνέλεξε 2797 τόνους συσκευών. Η συλλογή των Α.Η.Η.Ε. επηρεάζεται αρνητικά από τη σημαντική αύξηση των παράνομων πλανόδιων γυρολόγων που μαζεύουν ότι συσκευή βρουν και όπου την βρουν, ακόμη και σε δικά μας σημεία συλλογής.

Μέσα στο 2019 έχουμε προϋπολογίσει τη συλλογή 2500 τόνων Α.Η.Η.Ε.. Φαίνεται ότι η χρονιά πηγαίνει καλά και θα κλείσει γύρω στην προαναφερόμενη ποσότητα του προϋπολογισμού.

Συμμετοχή , Το 2018 συμμετείχαν στο Σύστημα 403 εταιρείες εκ των οποίων οι 26 είναι Μέτοχοι και οι 377 Μέλη του Συστήματος.

Οικονομικά  το 2018 ήταν μια καλή χρονιά. Τα ετήσια έσοδα από τις δηλώσεις των μελών ανήλθαν σε €1,395,012 σε σχέση με €1,379,761 που ήταν το 2017, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο €1,379,665 έναντι €1,504,442 του προηγούμενου έτους, δηλαδή είχαμε μείωση κατά 9%.Η μείωση στα λειτουργικά έξοδα οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των ποσοτήτων που πληρώθηκαν για την παροχή κινήτρων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα ταμειακά αποθέματα της Weee Cyprus  για το έτος που έληξε ανήλθαν σε €2,123,898 σε σχέση με €2,141,971, ποσά σε μετρητά που είναι κατατεθειμένα σε διάφορες Κυπριακές τράπεζες.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό της Green Dot ,τους ελεγκτές  και τον Γραμματέα για  τις πολύτιμες υπηρεσίες τους .

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους μέτοχους και μέλη της WeeeCyprus  για τη εμπιστοσύνη τους προς το διοικητικό συμβούλιο. Ευελπιστούμε στη συνέχιση της στήριξής σας και προσδοκούμε στην ενεργή παρέμβαση και συμμετοχή σας στις δραστηριότητες και στη λειτουργία του οργανισμού μας.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλύτερη συνέχεια.