news

Προκήρυξη Προσφοράς αριθμός 1/2017 για Συλλογή και Μεταφορά, Αποθήκευση και Ταξινόμηση, Διαχείριση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)

12-10-2017

Η WEEE CYPRUS LTD (Ηλεκτροκύκλωση), μη κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται το μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Κύπρο, ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Συλλογής και Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Ταξινόμησης, Διαχείρισης και Επαναχρησιμοποίησης Α.Η.Η.Ε., που προκύπτουν από τα έργα της. Τα έργα θα αφορούν περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης τους.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι ξεχωριστές για κάθε τύπο υπηρεσίας σύμφωνα με τον πιο κάτω κατάλογο. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή και περισσότερες από τις πιο κάτω υπηρεσίες εκτός από την επαναχρησιμοποίηση Α.Η.Η.Ε.. Για την συγκεκριμένη υπηρεσία, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υποβάλει προσφορά για επαναχρησιμοποίηση, αυτόματα παραιτείται από το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για παραλαβή και διαχείριση Α.Η.Η.Ε., όπως και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υποβάλει προσφορά για παραλαβή και διαχείριση Α.Η.Η.Ε., αυτόματα παραιτείται από το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά και για την επαναχρησιμοποίηση.
                                                                                                                                               
α. Συλλογή και μεταφορά Α.Η.Η.Ε. με τη χρήση ειδικών οχημάτων συλλογής.


β. 1. Αγορά, Διανομή και Τοποθέτηση ειδικών κάδων για τη Συλλογή Λαμπτήρων.

    2 .Συλλογή και Μεταφορά Λαμπτήρων με τη χρήση ειδικών οχημάτων συλλογής.

γ. Παραλαβή και διαχείριση Μεγάλων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (συσκευές που η μέγιστη τους διάσταση υπερβαίνει τα 50 εκ.).

δ. Παραλαβή και διαχείριση Μικρών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (συσκευές που η μέγιστη τους διάσταση δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.).

ε. Παραλαβή και διαχείριση Οθόνων Τηλεόρασης και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CRT και Flat screens.

στ. Παραλαβή και διαχείριση Ψυγείων.

ζ. Παραλαβή και διαχείριση Κλιματιστικών.

η. Παραλαβή και διαχείριση Λαμπτήρων.

θ. Επαναχρησιμοποίηση Α.Η.Η.Ε..

Οι προσφορές για τις κατηγορίες γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ, μπορεί να αφορούν διαχείριση Α.Η.Η.Ε είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να καθορίζεται ξεκάθαρα στις προσφορές ποιο επίπεδο επεξεργασίας θα γίνεται στην Κύπρο, πού και πώς θα γίνεται, αλλά και αντίστοιχα τι θα γίνεται στο εξωτερικό και πού και πώς αυτό θα γίνεται.

Οι διαχειριστές που θα οριστούν με βάση την παρούσα διαδικασία, θα έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι όπου χρειάζονται εγκαταστάσεις αλλά και διεργασίες, αυτές θα αναπτυχθούν και θα εκτελούνται με βάση τη σχετική νομοθεσία και εφόσον θα εξασφαλιστούν όλες οι άδειες που προβλέπει ο Νόμος. Ο Εργοδότης θα αξιολογήσει τις σχετικές προσφορές και θα εκτιμήσει ανάλογα με τα προταθέντα, αν οι εγκαταστάσεις και οι διεργασίες που προτείνονται θα μπορούν να αδειοδοτηθούν αν δεν είναι ήδη αδειοδοτημένες. Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλλονται από τους διαχειριστές όλα τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο Εργοδότης σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Οι διεργασίες που θα υποδειχθούν θα πρέπει να αναλυθούν πλήρως και με σαφήνεια και ειδικά όπου προκύπτει αποσυναρμολόγηση, τεμαχισμός, διαχωρισμός ή άλλη διεργασία, θα πρέπει να επεξηγηθεί η σχετική διεργασία, να καταγραφεί η διαδικασία, αλλά να υποδειχθεί και η πηγή της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας η οποία θα αξιοποιηθεί από τον Προσφοροδότη. Σε περίπτωση που στο σχήμα του Προσφοροδότη δεν περιλαμβάνονται εταιρεία/ες που έχουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (όχι γενική εμπειρία σε άλλα απόβλητα), τότε θα πρέπει να υποδειχθεί και από πού θα αντληθεί εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά να υποβληθεί και το συμφωνητικό με το οποίο θα δεσμεύεται η εταιρεία ή οι εταιρείες που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, για να υποστηρίξουν τον Προσφοροδότη.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη αξιολόγηση των διεργασιών που αφορούν υλικά που εμπίπτουν στον κατάλογο των επικινδύνων υλικών. Σημασία θα δοθεί επίσης στην τεκμηρίωση των στοιχείων των τελικών αποδεκτών των υλικών εντός, ή εκτός Κύπρου. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές  που να αφήνουν το θέμα της τελικής διάθεσης των συσκευών ή των συστατικών τους στοιχείων, ή μέρους των συστατικών τους στοιχείων, ανοικτό και χωρίς τελικό/ους αποδέκτη/ες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά Έγγραφα από τα Γραφεία της Ηλεκτροκύκλωσης, Λεωφόρος Τσερίου 229, Στρόβολος, 2047 Λευκωσία, έναντι του ποσού των 100 ευρώ περιλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., το οποίο δεν επιστρέφεται.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτροκύκλωσης και να υποβληθούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με απευθείας κατάθεση τους, στα γραφεία της εταιρείας. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την υπό αναφορά ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία στο φαξ 22 586001 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@weeecyprus.com.cy.