news

Ομιλία Προέδρου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

27-09-2017

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Το 2016 το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο άρχισε να σταθεροποιείται. Αυτό καταδεικνύουν και οι αριθμοί της Ηλεκτροκύκλωσης. Τόσο οι δηλωθείσες ποσότητες όσο και οι συλλεχθείσες ήταν αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Η Ηλεκτροκύκλωση από το 2010 μέχρι το 2015 έχει επηρεαστεί οικονομικά από τις μειωμένες πωλήσεις Ηλεκτρικών Συσκευών, λόγω της κρίσης. Η μείωση ήταν σε ποσοστό ύψους 57%. Αυτό σημαίνει μείωση των εσόδων του Συστήματος στα αντίστοιχα ποσοστά. Το 2016 όμως ήταν μια διαφορετική χρονιά αφού για πρώτη φορά από το 2010 είχαμε αύξηση ύψους 13% .

Συγκεκριμένα από 10,130 τόνους το 2015  φτάσαμε στους 11.550 τόνους το 2016.

Παρά τα σκαμπανεβάσματα στις δηλωθείσες ποσότητες των τελευταίων ετών από τα μέλη μας, η Ηλεκτροκύκλωση παραχώρησε και διατήρησε από το 2013 και μετά, μείωση των τελών στα Μέλη της κατά 8%, για να βοηθήσει στη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η ίδια μείωση ισχύει και για το 2017 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Από πλευράς συμμετοχής στο Σύστημα, το 2016 συμμετείχαν στο Σύστημα 365 εταιρείες εκ των οποίων οι 26 είναι Μέτοχοι και οι 339 Μέλη του Συστήματος. Όσον αφορά τα οικονομικά του Οργανισμού, ο Οργανισμός βρίσκονται σε υγιή και βιώσιμη οικονομική κατάσταση, λόγω των πλεονασμάτων και του αποθεματικού από προηγούμενα έτη

Το 2016 ήταν μια καλή χρονιά. Τα ετήσια έσοδα από της Δηλώσεις των μελών ανήλθαν σε €1,154,723 σε σχέση με €1,040,121 που ήταν το 2015, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11%.

Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο €1,162,067 έναντι €1,034,939 του προηγούμενου έτους, δηλαδή είχαμε αύξηση κατά 12%.Η αύξηση στα λειτουργικά έξοδα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των ποσοτήτων που ανακτήθηκαν αλλά και στο κόστος επικοινωνίας ύψους €73,270, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αλλαγή στη Λογιστική Πολιτική αναγνώρισης των εισοδημάτων από τις Δηλώσεις των Μελών μας, με βάση εισήγηση των ελεγκτών μας,  KPMG.
Συγκεκριμένα τα έσοδα από τα τέλη θα αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων στον ελάχιστο ωφέλιμο της διάρκειας της ζωής κάθε κατηγορίας συσκευής.
Αυτή η λογιστική αλλαγή για το 2016 επέφερε ζημιά στις Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016 ύψους €213,959. Τα ταμειακά αποθέματα της Ηλεκτροκύκλωσης για το έτος που έληξε ανήλθαν σε €2,334,481, ποσά σε μετρητά που είναι κατατεθειμένα σε διάφορες Κυπριακές τράπεζες.

Προκλισεις που καλειται το συστημα να διαχειριστει :

1. Free Riders

Μη καθολική εφαρμογή του Νόμου για την αντιμετώπιση των Free Riders που δεν καταβάλουν τέλη. Για το θέμα αυτό έχουμε επενδύσει σημαντικά στη αναβάθμιση του Μηχανογραφικού της Αρχής Λιμένων για εντοπισμό και καταγραφή των Free Riders με την υπόσχεση από τη Υπηρεσία να τους εντοπίσει και να τους υποχρεώσει να εγγραφούν στο Σύστημα.
Δυστυχώς με τη ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού, αλλά και την απροθυμία των Αρχών και της Υπηρεσίας μείναμε στους σχεδιασμούς.

Ο στόχος μας είναι να ασκήσουμε πίεση στη Υπηρεσία που κατά τα άλλα δείχνει μεγάλη ευαισθησία σε άλλα θέματα....

Παρόλο τούτο πιστεύουμε ότι έχουμε δηλώσεις πέραν του 90% των εισαγωγέων.

Καλούμε τους μετόχους και τα μέλη να αναφέρουν αμέσως πιθανούς προμηθευτές που εντοπίζουν για αμέσο έλεγχο και εγγραφή. 

2. Συλλογή Α.Η.Η.Ε.

Έχουμε συλλέξει 2,285 τόνους το 2016 και το 2017 αναμένεται να φτάσουμε τους 3,400 τόνους.

Με βάση τις νέες οδηγίες οι στόχοι από το 2016 είναι 45% των ποσοτήτων που μπαίνουν στην αγορά και το 2019 θα γίνει 65%.

Ταυτόχρονα μελετούμε διάφορους τρόπους για βελτίωση της συλλογής Α.Η.Η.Ε., και παρουσίας σε περισσότερα σημεία.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διαδικασία προσφορών, και ευελπιστούμε μέσα από δρομολόγηση αλλαγών να πετύχουμε βελτιώσεις.

Εμείς σαν Σύστημα και μέσα στα πλαίσια που έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση κάνουμε ότι είναι δυνατό στη μεγιστοποίηση της ανάκτησης και σωστής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε..

Θεωρούμε ότι επιτυγχάνουμε το στόχο που μας αναλογεί, αφού είναι αδειοδοτημένες και άλλες εταιρείες για συλλογή, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες όπου το Σύστημα/Συστήματα έχουν την ευθύνη της συλλογής και όχι οι Ανακυκλωτές.

Με βάση τα δεδομένα αυτά η ευθύνη επίτευξη του εθνικού στόχου, είναι υποχρέωση του Κράτους.

Ταυτόχρονα η Πολιτεία πρέπει να δει πολύ σοβαρά το θέμα πειρατείας και Βανδαλισμών Α.Η.Η.Ε. από γυρολόγους και άλλους ανεύθυνους, που δεν ελέγχονται και δεν τιμωρούνται.

3. Κόστος Ανακύκλωσης

Είναι πραγματικότητα ότι το κόστος ανακύκλωσης είναι ακριβότερο ειδικά στα ψυγεία λόγω των μικρών ποσοτήτων και την ανάγκη αποστολής εκτός Κύπρου.

Να αναφέρουμε εδώ ότι εγείραμε ήδη το θέμα στη τελευταία συνάντηση στο Weee Forum μαζί με άλλες μικρές χώρες/νησιά (Μάλτα - Ισλανδία - ακόμη και Ελλάδα για τα νησιά) και θα κάνουμε προσπάθειες για εξασφάλιση κάποιας βοήθειας από Ευρωπαϊκά κονδύλια για το κόστος  μεταφοράς των  ψυγείων . 

4. Συνεργασία με Green Dot

Επεκτείναμε τη συνεργασία με την Green Dot μέχρι το Δεκέμβριο 2018, με συμφωνημένα κριτήρια. Πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες και οικονομίες κλίμακας. Με στενή συνεργασία πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί περισσότερο η αποτελεσματικότητα, και θα έχουμε κάθε λόγο να επεκτείνουμε περεταίρω τη συνεργασία. 

Ταυτόχρονα εργαζόμαστε τόσο επικοινωνιακά όσο και με άλλους τρόπους να αναδείξουμε το Brand WEEE CYPRUS, αφού διαπιστώνουμε μεγάλη συσχέτιση του κόσμου αλλά και των αρμόδιων με την Green Dot Cyprus.

5. Ανανέωση Άδειας

Η άδεια λειτουργίας του Συστήματος μας έληξε  στις 31 Μαΐου 2014. Και ακόμη αναμένουμε τη ανανέωση από τη Υπηρεσία. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα σχόλια.

Ταυτόχρονα όμως εξακολουθεί να ισχύει άδεια ατομικού συστήματος για διαχείριση Α.Η.Η.Ε., χωρίς καμία λογική και δέσμευση και ανάλογο έλεγχο.

6. Weee Forum  

Στις 22 Ιουνίου 2017 η Ηλεκτροκύκλωση εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των συλλογικών συστημάτων Α.Η.Η.Ε. που το  WEEE Forum.

Στο WEEE Forum συμμετέχουν συστήματα από 31 χώρες. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει τα Συστήματα να εφαρμόζουν αποδοτικές διαδικασίες στην συλλογή και διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. καθώς και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα εργάζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη Συστημάτων κανόνων και διαδικασιών για Α.Η.Η.Ε.. 

Το Σύστημα ευελπιστεί να αντλήσει από αυτή τη συμμετοχή του τεχνογνωσία σε ψηλό επίπεδο και να την μεταφέρει στην Κύπρο στο βαθμό που το επιτρέπουν τα μεγέθη της Κύπρου.

Μέσα στο 2017 θα φιλοξενήσουμε μια από τις 3 χρονιαίες συναντήσεις του Weee Forum στη Κύπρο και πιστεύω θα έχουμε πολλαπλά οφέλη.

Τελειώνοντας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μετόχους και τα μέλη για τη πολύτιμη συνεισφορά τους στη λειτουργία και τα αποτελέσματα του Συστήματος.

Ευχαριστούμε επίσης, τα στελέχη, το προσωπικό της Green Dot Κύπρου που διαχειρίζονται τον Οργανισμό μας με επιμέλεια, καθώς και τον Γραμματέα μας και τους εξωτερικούς ελεγκτές KPMG για τη πολύτιμη υποστήριξη και βοήθεια που μας παρέχουν.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλή δύναμη για τη συνέχεια.

Στελιος Αθανασιου
Προεδρος Διοικητικου Συμβουλιου
WEEE CYPRUS