legislation

Νομοθεσία

Η βασικότερη νέα παράμετρος που εισήχθηκε με βάση τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 668/2004, είναι η έννοια της ευθύνης του παραγωγού (producer responsibility). Αυτό ουσιαστικά βασίζεται στη γενική αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" (polluter pays principle). Αυτή η έννοια που διέπει ουσιαστικά όλο το φάσμα της σχετικής με τα απόβλητα Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, έφερε τις επιχειρήσεις στη θέση του υπεύθυνου (του υπόχρεου), για την ανάκτηση και αξιοποίηση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται στο Νόμο η αρχή της συνυπευθυνότητας όλων των οικονομικών παραγόντων που έχουν σχέση με τον κύκλο ζωής των Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Συσκευών, δηλαδή τους κατασκευαστές, τους διακινητές, τις Τοπικές Αρχές και τους πολίτες, το μεγάλο μερίδιο της ευθύνης επωμίζονται οι οργανισμοί οι οποίοι:

  • Κατασκευάζουν και πωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη δική τους μάρκα ή σφραγίδα.
  • Μεταπωλούν με τη δική τους μάρκα ή σφραγίδα και/η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξοπλισμό που παράγεται από άλλους προμηθευτές.
  • Εισάγουν ή εξάγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε επαγγελματική βάση, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή μεταφέρουν στη Δημοκρατία ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε επαγγελματική βάση, από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι στόχοι του Συστήματος είναι οι εξής:

  • Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων (4) χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθησαν στη Δημοκρατία την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ ορίζεται στο 45% και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος στην Δημοκρατία, εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία (3) στην Δημοκρατία.
  • Κατά τα έτη 2016 έως 2019, η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη σταδιακή αύξηση του όγκου των συλλεγομένων ΑΗΗΕ.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση ορίζεται στο 65% του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά της Δημοκρατίας την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% του μέσου ετήσιου βάρους των ΑΗΗΕ που παράγονται στη Δημοκρατία.