faq

Πως μπορώ να ανακυκλώσω Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές

1. ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ.
Εφόσον ένα κατάστημα διαθέτει ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές στην αγορά, έχει Νομική υποχρέωση να δεχθεί δωρεάν στις εγκαταστάσεις του, την παλιά σας συσκευή, εφόσον έχετε αγοράσει από αυτό την αντίστοιχη καινούργια (ένα προς ένα). Εάν δεν μεταφέρετε εσείς την παλιά σας συσκευή στο κατάστημα από όπου έχετε αγοράσει τη καινούργια, τότε το κατάστημα έχει το δικαίωμα να σας χρεώσει για μεταφορικά έξοδα, εφόσον την συλλέξει από το σπίτι σας η οπουδήποτε αλλού. Πολλά όμως καταστήματα (η πλειοψηφία) κατά την αντικατάσταση νέων μεγάλων συσκευών (πλυντήρια, στεγνωτήρια, ψυγεία) παραλαμβάνουν από το σπίτι σας την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση.

2. OΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΗ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ WEEE ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 1-2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΜΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Τα καταστήματα των εταιρειών που συμμετέχουν στον Οργανισμό WEEE CYPRUS LTD, έχουν αποδεχθεί να δέχονται 1-2 συσκευές από κάθε πολίτη ανά επίσκεψη στα καταστήματα τους, χωρίς κατ’ ανάγκη να αγοράσετε κάτι καινούργιο από το ίδιο κατάστημα και ασχέτως εάν οι παλιές σας συσκευές δεν έχουν αγοραστεί από το συγκεκριμένο κατάστημα. Η μόνη προϋπόθεση είναι το κατάστημα να διαθέτει στην αγορά αντίστοιχες συσκευές (π.χ. δεν μπορείτε να αφήσετε τηλεόραση σε κατάστημα που διαθέτει τηλέφωνα). Οι εταιρίες που είναι μέλη ή/και μέτοχοι της WEEE CYPRUS LTD έχουν σήμανση με ειδικό αυτοκόλλητο με το σήμα τις WEEE στην είσοδο των καταστημάτων τους.

3. ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Τις μικρού μεγέθους συσκευές (συσκευές που η μέγιστη διάσταση τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοστά) π.χ μίξερ, καφετιέρες, κασετόφωνα, φορητοί υπολογιστές, τρυπάνια κ.λ.π, μπορείτε να τις αφήσετε σε ειδικά πλαστικά παλετοκιβώτια για τη συλλογή μικρών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα καταστήματα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών σε όλη την Κύπρο. Τα Σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί τα ειδικά κιβώτια μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

4. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Τις συσκευές μεγάλου μεγέθους (συσκευές που η μέγιστη διάσταση τους υπερβαίνει τα 50 εκατοστά) π.χ ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, μεγάλες φωτοτυπικές μηχανές κ.λ.π., μπορείτε να τις αφήσετε σε ειδικά Hook containers τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκες εταιριών εισαγωγής Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών. Τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί τα ειδικά Hook containers μπορείτε να τα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

5. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
Τους λαμπτήρες μπορείτε να αφήσετε σε ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία πώλησης λαμπτήρων. Τα σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί κάδοι για τους λαμπτήρες θα τα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν  ανακυκλώνονται οι Λαμπτήρες Πυρακτώσεως (κοινοί Λαμπτήρες – φωτογραφία πιο κάτω) οι οποίοι σταδιακά θα αποσυρθούν εντελώς από την αγορά μέχρι το 2014.

Common Light Bulb

6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η Ηλεκτροκύκλωση διατηρεί Κέντρο Ταξινόμησης & Αποθήκευσης στη περιοχή Βαριάς Βιομηχανικής Οχληρίας στο Γέρι. Το κέντρο λειτουργεί τις ώρες 8:00-13:00 π.μ. και 14:00-16:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες. Παράλληλα με τη διαδικασία της ταξινόμησης των Συσκευών που συλλέγει η Ηλεκτροκύκλωση, το κέντρο μπορεί να δεχθεί και οποιαδήποτε ποσότητα και οποιοδήποτε είδος Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών από ιδιώτες ή εταιρείες. Για τον οδικό χάρτη για μετάβαση στο Κέντρο Ταξινόμησης & Αποθήκευσης της Ηλεκτροκύκλωσης κάνεντε κλικ εδώ.

7. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η Ηλεκτροκύκλωση προτίθεται να οργανώσει με τη βοήθεια Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν τις αναγκαίες υποδομές (π.χ. οργανωμένες αποθήκες σε προσβάσιμα σημεία), εκστρατείες συλλογής Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές θα οργανώνονται πάλι συνεργασίες με τους Δήμους και τις Κοινότητες περιοδικές εκστρατείες συλλογής από κεντρικά σημεία των τοπικών αρχών.

8. ΚΙΝΗΤΑ – ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Τα κινητά τηλέφωνα με τα εξαρτήματα τους, καθώς επίσης σταθερά και ασύρματα τηλέφωνα και αυτόματους τηλεφωνητές, μπορείτε εκτός από τους πιο πάνω χώρους να τα μεταφέρετε και σε ειδικούς κάδους συλλογής οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί από εταιρείες που ασχολούνται με την τηλεφωνία σε συγκεκριμένα σημεία. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ανακύκλωσης τηλεφώνων λειτουργεί από την Ηλεκτροκύκλωση σε συνεργασία με τη Cytamobile Vodafone και την Teli Recycling Ltd έπειτα από πρωτοβουλία της Cytamobile Vodafone. Τα σημεία συλλογής κινητών τηλεφώνων μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (corporate pick-ups)
Σε περίπτωση όπου οργανισμοί - εταιρείες θέλουν να διαθέσουν ποσότητες παλιού Εξοπλισμού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών που δεν χρειάζονται ο οποίος πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μοντέλα, κατάσταση) για επαναχρησιμοποίηση, τότε μπορούν να γίνουν διευθετήσεις για την παραλαβή του εξοπλισμού από το χώρο των εταιρειών κατόπιν επικοινωνίας με την Ηλεκτροκύκλωση στον αριθμό 7000 9333. Μερικές από τις συσκευές οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είναι μαύρες οθόνες CRT, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές από Pentium 4 και πάνω, Οθόνες LCD, Φορητοί Υπολογιστές από Pentium 4 και πάνω, Εκτυπωτές Laser κ.α..

10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σε περίπτωση που εταιρεία-οργανισμός έχει αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, μπορούν να γίνουν διευθετήσεις για επιτόπου μεταφορά για παραλαβή του εξοπλισμού από την Ηλεκτροκύκλωση κατόπιν επικοινωνίας με τους αρμόδιους στον αριθμό 7000 9333. Η υπηρεσία παραλαβής αυτή παρέχεται για μεγάλες ποσότητες χωρίς χρέωση με την προϋπόθεση ότι η φόρτωση των υλικών στο κιβώτιο θα γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχο.